Šta znači EMPIRIST?

» empirist • muški rod Pristalica empirizma, tj. onaj koji dolazi do saznanja na osnovu čulonog opažanja i iskustva, dakle aposteriorno, up. empiričar. (grč.)