Šta znači EMPIRIOSIMBOLISTA?

» empiriosimbolista • muški rod Empiriosimbolist (grč.)