Šta znači EMPIRIORACIONALIZAM?

» empirioracionalizam • muški rod Filozofski pravac koji pokušava sjediniti empirističko i racionalističko tumačenje spoznaje i stvarnosti uopšte (grč.)