Šta znači EMPIRIOMONIZAM?

» empiriomonizam • muški rod Filozofski pravac, podvrsta empiriokriticizma, koji je osnovao ruski filozof A. Bogdanov, u kome je pojam individualne svesti zamenjen pojmom kolektivne, što je suprotno marksističkoj teoriji.