Šta znači EMPIJIČAN?

» empijičan • pridev (medicina) Koji pati od unutarnjeg zagnojavanja, naročito od čireva u plućima; empijetičan.