Šta znači EMOTIVNO?

» emotivno • prilog Emocionalno, na emotivan način; osećajno, uzbudljivo (lat.)