Šta znači EMOTIKON?

» emotikon • muški rod (računari) Akronim od engleskih reči emocija i ikona.
Simbol sastavljan od znakova interpunkcije koji bi trebao da prenese neku emociju u obliku ljudskog lica.
Kombinacije znakova koji se ubacuju u poruke elektronske pošte ili poruke diskusione grupe koje predstavljaju osećanja ili raspoloženja koja nisu dovoljno dobro izražena u samoj poruci. Ima ih mnogo. Ustvari, njima bi se mogla ispuniti čitava knjiga.