Šta znači EMOCIONALIZAM?

» emocionalizam • muški rod Pravac koji smatra da celokupan duševni život čoveka počiva na emocionalnim osnovama.
Filozofsko učenje koje smatra da celokupni duševni život čoveka počiva na emocionalnim osnovama. (lat.)