Šta znači EMIR-AL.MUMENIN?

» emir-al.mumenin • ar. vladalac vernih, titula kalifa koju je prvi imao kalif Omar.