Šta znači EMINIRATI?

» eminirati • glagol Isticati se, odlikovati se, biti primetan.