Šta znači EMINENCIJA?

» eminencija • ženski rod Istaknutost, odlućnost, uzvišenost; kao titula: preuzvišenost; med. strčanje, ispupčenje, ispupčenost, npr. neke kosti. (lat.)