Šta znači EMIN?

» emin • muški rod Upravnik, nadzornik, direktor u staroj Turskoj;
Carinik, poreznik (tur.)

» Emin • muški rod (lično) Muško ime, Eminin imenjak.