Šta znači EMFIZEN?

» emfizen • gr. uduvam, naduvam medicinski: nagomilavanje vazduha u tkivima, naročito ispod kože (kao posledica povrede pluća i dušnika); emfizem pluća preterano proširenje plućnih mehurića, praćeno gubitkom njihove elastičnoti, ometa izmenu vazduha u plućima, usled čega dolazi do kraja i otežanog disanja, do sipnje.