Šta znači EMFATIČAN?

» emfatičan • pridev Jak u tonu i izrazima, koji jako naglašava izraze želeći im time povećati važnost, uzbudan, visokoparan; up. emfaza. (grč.)