Šta znači EMANATOR?

» emanator • muški rod (medicina) Aparat za pravljenje i proizvođenje radiogenskih preparata različite jačine; up. emanaciona terapija.