Šta znači EMANACIONA TERAPIJA?

» emanaciona terapija medicinski: lečenje bolesnika emanacijom radija u obliku radiogenskih preparata ili udisanjem u zatvorenim prostorijama u kojima se razvija emanacija.