Šta znači ELASTIČAN?

» elastičan • pridev Pružljiv, gibak, rastegljiv; okretan, spretan, lak pri radu i kretanju; elastična granica, granica do koje tela mogu, kad prestane dejstvo spoljnje sile na njih, da ponovo prime svoj provobitni oblik, a kada se ta granica pređe, onda zauvek ostaju po obliku promenjena; elastični modus, recipročna vrednost koeficijenta elastičnosti.