Šta znači ELAS?

» ELAS • skraćenica Skraćenica za Narodnooslobodilačku vojsku Grčke u drugom svetskom ratu.