Šta znači ELACIJA?

» elacija • ženski rod Uzdizanje, gordost, naduvenost, oholost.
Stupnjevanje prideva pri kojem nema poređenja, npr. prevelik, prestar (to je u stvari superlativ koji ima značenje pozitiva a naziv elativ).