Šta znači ELABORATIVAN?

» elaborativan • pridev Daje detalje, razrađuje.