Šta znači ELABORACIJA?

» elaboracija • ženski rod Izrađivanje, izrada, obrađivanje, obrada; elaboraciona knjiga, farm. knjiga koja sadrži uputstva o spravljanju lekova. (lat.)