Šta znači EKVIDISTANTAN?

» ekvidistantan • pridev Jednako udaljen, na jednakom odstojanju.