Šta znači EKVESTRIKA?

» ekvestrika • ženski rod Veština jahanja, jahačka veština, naročito u cirkusima.