Šta znači EKVES?

» ekves • muški rod Konjanici, jahači, vitezovi; u rimskoj državi: rod vojske u kojem su služili najimućniji plemići kao konjanici; kasnije se od ovih stvorio zaseban, veoma uticajan i moćan stalež koji je stajao između senata i naroda; u doba carstva, ekvites su bili samo još kao oficiri paradnih trupa i carski upravni činovnici.