Šta znači EKVATORIJALAN?

» ekvatorijalan • pridev Koji pripada polutaru, koji se tiče ekvatora, polutarski.
Koji se odnosi na ekvator; kakav je na ekvatoru, bujan, večno topao, sa mnogo rastinja (lat.)