Šta znači EKTOPROKTA?

» ektoprokta • ženski rod (životinja) Lofofora koja ima otvor čmara van hranilice.