Šta znači EKTOPLAZMA?

» ektoplazma • ženski rod Spoljni sloj citoplazme u ćeliji.
Tečna materija koja nastaje oko medijuma u transu.