Šta znači EKTOPIJA?

» ektopija • ženski rod (medicina) Iščašenje; promena položaja jednog organa kada taj organ leži van duplje za njega određene, obično na površini tela; ektopizam.