Šta znači EKTOPARAZITI?

» ektoparaziti Spoljašnji gotovani, organizmi koji se pričvršćuju na spoljašnje delove tela drugih organizama i tako se hrane (grč.)