Šta znači EKTIPOGRAFIJA?

» ektipografija • ženski rod Fino graviranje u metalu na jakoj vatri; štampa za slepe, koja se čita pomoću popanja naročito ispupčenih slvoa, reljefna štampa.