Šta znači EKTIPI?

» ektipi Otisci brušenog kamenja; fini imetnički radovi od drveta, kamena, mramora i dr.