Šta znači EKTEZA?

» ekteza • ženski rod Izlaganje, objašnjavanje, tumačenje.