Šta znači EKARTIRATI?

» ekartirati • glagol (karte za igru) Neke karte odbaciti da bi se druge uzele ili kupile; ukloniti, uklanjati, odvojiti, metnuti ustranu.