Šta znači EJEKCIJA?

» ejekcija • ženski rod (pravo (nauka)) Izbacivanje; isterivanje, proterivanje sa poseda.