Šta znači EJAKULIRATI?

» ejakulirati • glagol Izbaciti, naročito oplodno seme u vaginu ženke (lat.)
fiziol. Izbaciti, izbacivati (naročito seme u vaginu ženke).