Šta znači EIDOGRAFIJA?

» eidografija • ženski rod Postupak pri izrađivanju slika na metalnim pločama za štampanje.