Šta znači EHINOKOKUS?

» ehinokokus • muški rod Jetrena trakulja, gotovan koji živi ponajčešće u jetri, a ređe u mozgu ili bubrezima čovečjim, prelazi sa psa (žednjak, komuška, mehurica, pasja glista, klobučasta glista, komušasti crv). (grč.)