Šta znači EHINOIDI?

» ehinoidi • (životinja) Morski ježevi, jabučaste morske životinje sa bodljikama i krečnom ljušturom.