Šta znači EH!?

» Eh! • usklik Izraz tuge, uzdaha.