Šta znači EGIPTOLOGIJA?

» egiptologija • ženski rod Nauka koja se bavi istraživanjem i proučavanjem starog Egipta, naročito njegove kulture, umetnosti, jezika i dr. (grč.)