Šta znači EGIPTOLOG?

» egiptolog • muški rod Arheolog, poznavalac drevne egipatske kulture.
Istraživač (ili poznavalac) egipatskih starina, egipatske umetnosti, egipatskog jezika itd. (grč.)