Šta znači EGAL?

» egal • prilog Ravno, jednoobrazno, jednako, svejedno (fr.)