Šta znači EFEMERID?

» efemerid • muški rod Kalendar (dnevni);
Časopis;
Godišnjak u kretanju nebeskih tela (grč.)