Šta znači EFEMERAN?

» efemeran • pridev Koji traje jedan dan, jednodnevan; kratkotrajan, privremen, prolazan.