Šta znači EFELIDI?

» efelidi • (medicina) Pege na licu od sunca; pege po telu.