Šta znači EFEKTNOST?

» efektnost • ženski rod Ocena doprinosa ostvarenog dostignućima ciljeva projekta i kako su pretpostavke uticale na ostvarenje projekta. Moć efektnosti se ogleda u sposobnosti proizvođenja efekta.