Šta znači EFEKTIVI?

» efektivi Ukupan broj vojnika i oružja sa odgovarajućom opremom;
Ukupan broj zaposlenih radnika i odgovarajuća oprema i sl;
Gotov novac u blagajni i hartije od vrednosti kojima se može plaćati (lat.)