Šta znači EFEKTIVAN?

» efektivan • pridev Stvaran, istinski, koji je odista izvršen ili postoji (lat.)