Šta znači EFEKT?

» efekt • muški rod Dejstvo, učin, učinak, uspeh; fiz. rad u jedinici vremena (sekundi), rad koji može da izvrši radna sposobnost jednog čoveka, mašine, vodopada itd. u jedinici vremena, tj. u jednoj sekundi; nominalni efekt, dobitak ili rad po predračunu; totalni efekt, ukupno dejstvo, ukupan učin, ukupan učinak, ukupan uradak.