Šta znači EFE?

» efe • muški rod (sport) Let lopte u luku, kao rezultat udarca u loptu ispod nje ili po njenoj površini odozgo.
U bilijaru: dejstvo svakog udarca koji nije upravljen u sredinu lopte, dakle: dejstvo visokog, niskog udarca u loptu i udara u loptu sa strane.